Thông tin đề

Đề luyện tập: Phụ âm
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
29/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp