Thông tin đề

Thi Online: H09.05.48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:00
10/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:19 18/03/2020
00:00:02
1088
2 foto 305708 - Nguyenduythien 0 0 0 19:42 28/08/2021
00:00:04
2752