Thông tin đề

Thi Online: H09.05.50. Glucozơ
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 249499 - Tramanh1206 43 9.5 19 17:16 06/06/2020
00:25:37
3268
2 foto 179900 - vietpro 37 8.5 17 15:44 28/05/2020
00:07:56
2546
3 foto 227232 - wonderwoman05 37 8.5 17 16:18 16/06/2020
00:27:22
4386
4 foto 307772 - nguyensihung 32 8 16 07:45 13/03/2022
00:09:36
3055
5 foto 271552 - hương nguyễn thị 22 6.5 13 10:48 14/04/2020
00:16:16
2021
6 foto 85991 - inoriyururiha 15 5.5 11 20:29 15/03/2020
00:13:44
1899
7 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:19 18/03/2020
00:00:04
1088
8 foto 305708 - Nguyenduythien -1 0 0 10:07 01/09/2021
00:00:08
2752