Thông tin đề

Thi Online: H09.05.53. Protein
Lớp

9

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

11:01
20/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 248780 - nghianc123 20 10 10 21:28 02/05/2020
00:03:44
1213
2 foto 227232 - wonderwoman05 17 9 9 19:33 29/07/2020
00:05:48
4386
3 foto 85991 - inoriyururiha 14 8 8 15:04 17/03/2020
00:13:21
1899
4 foto 271552 - hương nguyễn thị 11 7 7 10:16 21/04/2020
00:12:34
2021
5 foto 179900 - vietpro -1 3 3 10:11 02/06/2020
00:00:25
2546
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:20 18/03/2020
00:00:02
1088