Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 16
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 193568 - Nguyễn Bích Ngọc 60 7 35 07:43 04/05/2019 2496
2 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:14 09/06/2019 1058