Thông tin đề

Đề 21: Chinh phục lí thuyết phần ứng dụng di truyền học
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223213 - Dongcolen 22 7 14 01:07 06/05/2019 1216
2 foto 165304 - F or F 19 6.5 13 11:35 13/05/2019 4822
3 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 19 6.5 13 01:13 18/06/2019 7906
4 foto 120577 - BestShen 19 6.5 13 02:51 20/06/2019 1584
5 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 16 6 12 04:43 04/06/2019 5578
6 foto 185891 - Hoài Thương Vũ 13 5.5 11 11:51 16/06/2019 2048
7 foto 184247 - Nhật Trường Lê Quang 13 5.5 11 08:25 23/06/2019 1418
8 foto 132500 - Hoàng Xuân Thao 10 5 10 03:36 19/06/2019 1175
9 foto 110472 - Võ Minh Dung Ngân 7 4.5 9 06:08 22/05/2019 4309
10 foto 34146 - tuyetthi2001 4 4 8 09:17 05/06/2019 3600