Thông tin đề

Bài 1: Dạng đại số và các phép toán
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224888 - Quynhmai10 29 6.33 19 11:38 24/05/2019 1614
2 foto 67082 - Huy 5 1 3 07:03 24/06/2019 1152
3 foto 221219 - dpqtrang 4 0.67 2 01:40 01/05/2019 1030
4 foto 217790 - giaptuyenbg -2 0.67 2 12:18 19/06/2019 4363
5 foto 119481 - nguyễn anh 2 0.33 1 09:28 02/06/2019 1452
6 foto 226651 - tranductoan 1 0.33 1 10:39 22/06/2019 1001
7 foto 211807 - Le Minhanh 0 0.33 1 02:41 21/04/2019 1291
8 foto 213929 - nhungnhung474 0 0 0 999
9 foto 226841 - Minh Khánh 0 0 0 1126