Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về quy luật phân li độc lập (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156859 - vuongkimngan2001 80 10 40 12:21 13/06/2019 1894
2 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 77 9.75 39 06:09 26/05/2019 1872
3 foto 170522 - Đặng Nguyễn Thu Giang 77 9.75 39 04:31 01/06/2019 3451
4 foto 201963 - Hồ Lệ Quyền 77 9.75 39 10:16 04/06/2019 1804
5 foto 163637 - vân Nguyễn 77 9.75 39 11:17 18/06/2019 7268
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 74 9.5 38 03:50 20/05/2019 22793
7 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 74 9.5 38 11:04 12/06/2019 8338
8 foto 40955 - luckys 74 9.5 38 10:47 22/06/2019 10754
9 foto 178876 - Ngân Nguyen 62 8.5 34 09:25 03/06/2019 10541
10 foto 150500 - toanhoasinh 62 8.5 34 02:54 08/06/2019 2370