Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về quy luật phân li độc lập (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 182710 - TranThuHien 50 7.5 30 10:30 28/05/2019 1669
12 foto 52215 - huyankk 47 7.25 29 05:21 11/06/2019 3586
13 foto 13196 - Vũ Huynh 51 6.5 26 03:10 08/06/2019 2027
14 foto 169645 - Ngọc Nha 40 6.25 25 08:31 31/05/2019 7253
15 foto 214151 - ThuyngaBD 23 5.25 21 08:34 18/06/2019 1226
16 foto 211416 - bachphi99 32 4 16 03:42 12/06/2019 1267
17 foto 211157 - yennguyen01 14 4 16 07:56 16/06/2019 3648
18 foto 198230 - trangphan1234 11 2.25 9 04:23 28/05/2019 1758
19 foto 178871 - quynhnhu2001 13 2 8 03:22 03/06/2019 4459
20 foto 164222 - Ha Nguyen 14 1.75 7 11:15 05/06/2019 6881