Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về quy luật tương tác gen (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178876 - Ngân Nguyen 71 9.25 37 09:59 03/06/2019 10541
2 foto 163637 - vân Nguyễn 68 9 36 11:59 18/06/2019 7268
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 9 1.25 5 09:27 04/06/2019 11396
4 foto 117869 - 2018sinhhoc346 0 0 0 1051
5 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:14 25/05/2019 998
6 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 04:55 27/05/2019 1872
7 foto 198230 - trangphan1234 0 0 0 04:36 28/05/2019 1758
8 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 01:44 02/06/2019 1478
9 foto 149819 - havivivi2708 0 0 0 06:39 02/06/2019 1862
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:49 11/06/2019 1264