Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về liên kết gen và hoán vị gen (Câu hỏi mức nhận biết và thông hiểu)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 68 9 36 09:49 27/05/2019 21600
2 foto 52215 - huyankk 56 8 32 12:14 19/06/2019 3303
3 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 44 7 28 08:26 04/06/2019 10696
4 foto 13196 - Vũ Huynh 43 6 24 03:48 08/06/2019 1844
5 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:16 25/05/2019 998
6 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 07:35 27/05/2019 1119
7 foto 219922 - connit2k1 0 0 0 06:04 30/05/2019 1006
8 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 02:48 02/06/2019 1478
9 foto 149819 - havivivi2708 0 0 0 08:43 03/06/2019 1709
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:49 11/06/2019 1264