Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập NÂNG CAO về quy luật Menđen
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 109174 - tuan anh 0 0 0 08:40 31/05/2019 1644
12 foto 117869 - 2018sinhhoc346 0 0 0 09:44 04/06/2019 1051
13 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 06:03 05/06/2019 1478
14 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 0 0 0 08:37 08/06/2019 11396
15 foto 114917 - Ho Thi Thanh Thao 0 0 0 09:37 09/06/2019 5578
16 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:52 11/06/2019 1264
17 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 0 0 0 12:36 16/06/2019 1282
18 foto 164532 - Nguyễn Thị Thanh Thanh 0 0 0 03:33 23/06/2019 1180