Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập NÂNG CAO về quy luật tương tác gen
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176146 - Osimi 42 9.5 19 12:24 31/05/2019 2255
2 foto 191748 - Khanhhuyen01 34 8.5 17 02:07 22/05/2019 7070
3 foto 180188 - thaonabii 20 5.5 11 03:17 30/05/2019 3661
4 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 07:36 10/05/2019 998
5 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 04:57 27/05/2019 1119
6 foto 96446 - trinh bao tin 0 0 0 09:28 30/05/2019 1782
7 foto 109174 - tuan anh 0 0 0 08:23 01/06/2019 1644
8 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 09:16 05/06/2019 1478
9 foto 151408 - trinhvietkhang123 0 0 0 10:07 09/06/2019 5712
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:53 11/06/2019 1264