Thông tin đề

Thi Online: NC-HLK05. Bài toán HỖN HỢP CHỨA ESTE VÀ CÁC HỢP CHẤT C-H-O (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 12:09 17/05/2019 996
2 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 07:59 24/05/2019 1264