Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập NÂNG CAO về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 191748 - Khanhhuyen01 32 7.5 15 03:12 26/05/2019 7070
2 foto 176146 - Osimi 28 7 14 09:35 29/05/2019 2255
3 foto 100350 - Thao0110 5 1.5 3 11:16 12/06/2019 1478
4 foto 109174 - tuan anh -9 1.5 3 09:13 03/06/2019 1644
5 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:29 25/05/2019 998
6 foto 226547 - lehoanghaidang12 0 0 0 04:54 26/05/2019 1000
7 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 09:07 28/05/2019 1119
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:56 11/06/2019 1264
9 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 0 0 0 12:40 16/06/2019 1282