Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập NÂNG CAO các dạng bài tập thường gặp về quy luật di truyền
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100350 - Thao0110 3 0.67 2 03:10 11/06/2019 1478
2 foto 34490 - Thanh Thảo 0 0 0 1338
3 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:31 25/05/2019 998
4 foto 176146 - Osimi 0 0 0 12:29 29/05/2019 2255
5 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 06:57 29/05/2019 1119
6 foto 160699 - thefightinggirl123 0 0 0 04:16 08/06/2019 1042
7 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 09:58 11/06/2019 1264
8 foto 94933 - Quyết Đậu Y Đa Khoa 0 0 0 12:40 16/06/2019 1282
9 foto 109174 - tuan anh 0 0 0 01:33 17/06/2019 1644