Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 20
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62588 - Nguyen Van Khai 129 9.6 48 11:00 13/06/2019 16152
2 foto 213936 - Slayer TheShy 126 9.4 47 06:02 12/06/2019 5924
3 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 125 9.4 47 10:33 17/06/2019 9120
4 foto 55150 - Nguyễn Trí 117 9 45 11:55 12/06/2019 11450
5 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 116 9 45 06:07 12/06/2019 9110
6 foto 199343 - loan huynh 115 8.8 44 11:42 13/06/2019 7239
7 foto 182630 - Cos Cương 114 8.8 44 12:19 13/06/2019 5725
8 foto 179822 - lamsnh 114 8.8 44 06:00 13/06/2019 5683
9 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 112 8.8 44 07:15 12/06/2019 5956
10 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 106 8.4 42 05:19 13/06/2019 5832