Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 21
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 124 9.8 49 06:56 18/06/2019 8770
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 115 9.4 47 10:34 13/06/2019 14995
3 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 115 9.4 47 02:33 14/06/2019 12770
4 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 113 9.4 47 12:44 13/06/2019 5612
5 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 111 9.2 46 05:56 13/06/2019 8381
6 foto 38650 - jurself 108 9 45 10:56 13/06/2019 14607
7 foto 185623 - quang9d7 108 9 45 12:29 14/06/2019 8362
8 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 106 8.8 44 04:40 15/06/2019 11324
9 foto 55150 - Nguyễn Trí 103 8.8 44 12:57 13/06/2019 10194
10 foto 187611 - Trường Giang 100 8.6 43 11:56 13/06/2019 9734