Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 21
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

11:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 124 9.8 49 06:56 18/06/2019 9120
2 foto 175542 - Lufpi 118 9.6 48 05:48 20/06/2019 5858
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 115 9.4 47 10:34 13/06/2019 16152
4 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 115 9.4 47 02:33 14/06/2019 13786
5 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 113 9.4 47 12:44 13/06/2019 5832
6 foto 207830 - Motivation 113 9.4 47 05:24 18/06/2019 6819
7 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 111 9.2 46 05:56 13/06/2019 9110
8 foto 38650 - jurself 108 9 45 10:56 13/06/2019 15741
9 foto 185623 - quang9d7 108 9 45 12:29 14/06/2019 9608
10 foto 56012 - Khang Trần 108 9 45 05:34 18/06/2019 4668