Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật (Mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156859 - vuongkimngan2001 49 9.62 25 02:33 16/06/2019 1789
2 foto 100350 - Thao0110 40 8.46 22 12:39 13/06/2019 1472
3 foto 169645 - Ngọc Nha 40 8.46 22 05:34 13/06/2019 7179
4 foto 115598 - MC 40 8.46 22 09:44 17/06/2019 5536
5 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 37 8.08 21 09:06 13/06/2019 11324
6 foto 178501 - hienchaulin 28 6.92 18 08:34 13/06/2019 1252
7 foto 170471 - Nu Mai Thuy 25 6.54 17 10:27 14/06/2019 2647
8 foto 221064 - khánh vân vũ 19 5.77 15 01:01 16/06/2019 1425
9 foto 180188 - thaonabii 16 5.38 14 10:30 17/06/2019 3661
10 foto 109174 - tuan anh 13 5 13 08:41 13/06/2019 1630