Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật (Mức NB&TH)
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156859 - vuongkimngan2001 49 9.62 25 02:33 16/06/2019 1894
2 foto 100350 - Thao0110 40 8.46 22 12:39 13/06/2019 1478
3 foto 169645 - Ngọc Nha 40 8.46 22 05:34 13/06/2019 7253
4 foto 115598 - MC 40 8.46 22 09:44 17/06/2019 5561
5 foto 137116 - Thanh Uyenn 40 8.46 22 04:12 21/06/2019 2606
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 37 8.08 21 09:06 13/06/2019 12457
7 foto 111306 - nguyentanminh 34 7.69 20 08:59 19/06/2019 12504
8 foto 163637 - vân Nguyễn 34 7.69 20 09:52 20/06/2019 7268
9 foto 203723 - Châu 31 7.31 19 02:29 23/06/2019 1214
10 foto 128509 - Manh Tuan 31 7.31 19 09:01 25/06/2019 2822