Thông tin đề

PLUS-HC03.Bài 2: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật TRÙNG NGƯNG HÓA (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 08:21 14/10/2019 1160