Thông tin đề

PLUS-HC04.Bài 1: Chinh phục các dạng toán về muối amoni hữu cơ (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:05 am
25/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246744 - 123456790 0 0 0 1769
2 foto 154404 - NTN 0 0 0 2960
3 foto 227787 - Aimer 0 0 0 6905
4 foto 244770 - lamkieuanh 0 0 0 2753
5 foto 133564 - Hải Bình 0 0 0 1652
6 foto 241505 - Nguyễn Quỳnh Mai 0 0 0 1059
7 foto 179946 - Duy Tran 0 0 0 1071
8 foto 241765 - hóa 0 0 0 1099
9 foto 236292 - MegatronDel 0 0 0 1206
10 foto 244350 - Anhhung14042002 0 0 0 09:04 01/01/2020 1582