Thông tin đề

Đề kiểm tra hết chuyên đề: cơ chế di truyền và biến dị
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 258761 - Phong Bùi 0 0 0
2 foto 247658 - thanhvan172002 0 0 0 1029
3 foto 197573 - Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 0 0 0 1021
4 foto 243037 - quangthieu 0 0 0 1048