Thông tin đề

PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
14/02/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 150745 - Nguyễn Thị Tú Quỳnh 39 10 10 22:54 07/03/2020
00:00:37
2476
2 foto 243900 - Imyen0501 39 10 10 09:04 29/03/2020
00:00:41
15996
3 foto 244931 - Nguyễn Diễm 39 10 10 20:20 16/02/2020
00:00:44
7396
4 foto 244652 - Thịnh Doãn 39 10 10 22:35 20/02/2020
00:02:00
6147
5 foto 251896 - Hạ Trắng 39 10 10 20:56 11/03/2020
00:18:33
5986
6 foto 84513 - Thục Thi 30 8 8 06:30 18/02/2020
00:27:53
4843
7 foto 245954 - Hoc24h 29 8 8 21:39 01/04/2020
00:01:06
2088
8 foto 257342 - Châu Nhi 23 6 6 09:13 10/05/2020
00:00:38
8037
9 foto 207578 - Event Horizon 19 6 6 21:30 19/02/2020
00:30:00
16418
10 foto 104603 - ❤️ 14 5 5 22:33 22/05/2020
00:30:00
5600