Thông tin đề

02. ESTE - LIPIT (55 CÂU NHẬN BIẾT) - ĐỀ 02
Lớp

12

Số câu

55 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/01/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 0 0 0
-1597411773
5909