Thông tin đề

[2021] Đề CHUYÊN số 28. THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (Lần 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/04/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 293497 - Hocchungcombo9102020 24 3 12 04:43 10/04/2021
00:03:37
1029
2 foto 290234 - Nguyễn hùng 0 0 0
-1618190463
2916
3 foto 287282 - Nguyễn Anh Thư 0 0 0
-1618111576
1412
4 foto 275953 - Moon 0 0 0
-1617979049
6582
5 foto 280462 - Lười VC 0 0 0
-1617812374
2492