Thông tin đề

Thi Online: LIVE PRO - TỔNG ÔN: TH02. THAO TÁC THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH
Lớp

12

Số câu

26 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:30
18/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288789 - Nguyễn Võ Hiếu Hạnh 0 0 0
-1656570418
1505
2 foto 299691 - nguyenphamuyenphuong 0 0 0
-1626367435
3 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1624540648
6079
4 foto 289612 - 0911096411 0 0 0
-1624089199
3080
5 foto 296936 - Nguyễn Quỳnh Trang 12NC5 0 0 0 16:01 06/07/2021
00:00:03
1959
6 foto 212081 - Dongthianh 0 0 0 07:36 27/06/2021
00:00:05
6044
7 foto 300008 - MinhTrangLeNgoc 0 0 0 13:28 25/05/2022
00:00:08
1000
8 foto 292356 - leduongthai2k3 0 0 0 15:33 02/07/2021
00:01:31
1626