Thông tin đề

Thi ONLINE: LIVE PRO - TỔNG ÔN: TH04. Hóa học với vấn đề KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG & Nhận biết vô cơ
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

14:02
02/07/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 0 0 0
-1657014613
10599
2 foto 307264 - HoangAnhh 0 0 0
-1656944578
4793
3 foto 314970 - Miomachi 0 0 0
-1651467660
3150
4 foto 281036 - LaiPhuongThao 0 0 0
-1645977429
8588
5 foto 292356 - leduongthai2k3 0 0 0
-1625255848
1626
6 foto 294214 - Gogo 0 0 0
-1625244755
8356