Thông tin đề

Thi Online: TÔ12.02. Tổng ôn các dạng bài tập Đốt cháy và Điều chế ESTE (Đốt cháy - Đề 2)
Lớp

12

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
16/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 320663 - Thuận Nguyễn 38 8.89 16 10:25 10/05/2023
00:49:47
6878
2 foto 316757 - lamthihonganh 15 4.44 8 11:17 31/05/2023
00:32:50
2387
3 foto 317599 - NguyenThanhDatt 2 0.56 1 21:44 23/12/2023
00:00:14
4017
4 foto 324046 - Nguyễn Thành Nam 0 0 0
-1711986179
1099
5 foto 318629 - Phan Ngoc Bao Chau 0 0 0
-1705487649
1747