CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

THÔNG BÁO

V/v: Quy định chính sách bảo mật thông tin

Website: Hoc24h.vn là trang mạng được xây dựng theo hướng trang thương mại điện thử và hướng tới phát triển thành một trang mạng xă hội.

V́ vậy, website: hoc24h.vn của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quư khách. Thông tin của quư khách trong quá tŕnh thanh toán sẽ được mă hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quư khách hoàn thành quá tŕnh đặt hàng, quư khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn. 

- Quư khách không được sử dụng bất kỳ chương tŕnh, công cụ hay h́nh thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. 

1. Mục đích và phạm vi thu thập 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://hoc24h.vn/ bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà http://hoc24h.vn/ yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng kư sử dụng dịch vụ và để http://hoc24h.vn/ liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng kư sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trong quá tŕnh giao dịch thanh toán tại website http://hoc24h.vn/, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đă thanh toán của thành viên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kư, mật khẩu và hộp thư điện tử của ḿnh. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website http://hoc24h.vn/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kư và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Website http://hoc24h.vn/ sử dụng thông tin thành viên cung cấp để: 

• Cung cấp các dịch vụ đến thành viên; 

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website http://hoc24h.vn/; 

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên; 

• Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. 

• Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại http://hoc24h.vn/; 

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website http://hoc24h.vn/ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, ṭa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. C̣n lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của http://hoc24h.vn/. 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Địa chỉ : Số nhà 17, dăy B4 tập thể Công ty phân lân văn điển, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Tŕ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại : 0961235556
Email: [email protected] 

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của ḿnh bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu http://hoc24h.vn/ thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website http://hoc24h.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, http://hoc24h.vn/ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lư do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân của thành viên trên http://hoc24h.vn/ được http://hoc24h.vn/cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của http://hoc24h.vn/. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ư của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ư từ thành viên. 

• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, http://hoc24h.vn/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lư kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 

• Ban quản lư http://hoc24h.vn/ yêu cầu các cá nhân khi đăng kư là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lư của những thông tin trên. Ban quản lư http://hoc24h.vn/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kư ban đầu là không chính xác.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

    GIÁM ĐỐC

 

 

 

LÊ PHẠM THÀNH