CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

*****

THÔNG BÁO

V/v: Chính sách hoạt động và quy định chung của website hoc24h.vn

Website: Hoc24h.vn là trang mạng được xây dựng theo hướng trang thương mại điện thử và hướng tới phát triển thành một trang mạng xă hội.

Để hoạt động của website: hoc24h.vn được thuận lợi và chấp hành tốt chủ trương của Đảng và nhà nước. Ban quản trị Website: hoc24h.vn xin thông báo về Chính sách hoạt động và quy định chung của website hoc24h.vn. Cụ thể như sau:


I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE 

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước. 

- Quư khách phải đăng kư tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của ḿnh trên web. Hơn nữa, quư khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quư khách không tuân thủ quy định. 

- Trong suốt quá tŕnh đăng kư, quư khách đồng ư nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quư khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo. 

II. Ư KIẾN KHÁCH HÀNG 

- Tất cả nội dung trang web và ư kiến phê b́nh của quư khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quư khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

III. THÔNG TIN SẢN PHẨM 

- Sản phẩm cung cấp tại Website http://hoc24h.vn/ là các khóa học dành cho sinh viên và học sinh


IV. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN 

- Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đă đăng kư hoặc chưa đăng kư), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, h́nh ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mă nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đă được bảo lưu. 

V. QUYỀN PHÁP LƯ 

- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Ṭa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này. 

VI. GIAO KẾT GIAO DỊCH TẠI WEBSITE http://hoc24h.vn/ 

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại http://hoc24h.vn/ phải thực hiện các thao tác đăng kư theo tŕnh tự sau: 

- Bước 1: Kích vào đăng kư 

- Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập 

- Bước 3: Tạo mật khẩu đăng nhập 

- Bước 4: Nhập mă bảo vệ 

- Bước 5: Kích vào Điều khoản sử dụng

- Bước 6: Kích vào tôi đồng ư với các Điều khoản sử dụng

- Bước 7: Kích vào đăng kư 

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho http://hoc24h.vn/qua số điện thoại 19007012 hoặc qua Email: hoc24hmoingay@gmai.com 

VII. THAY ĐỔI, HỦY BỎ GIAO DỊCH TẠI http://hoc24h.vn/ 

- Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đă thực hiện các biện pháp sau đây: Thông báo cho http://hoc24h.vn/ về việc hủy giao dịch qua số điện thoại 19007012 hoặc qua Email: hoc24hmoingay@gmai.com 

VII. GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ DO LỖI NHẬP SAI THÔNG TIN THƯƠNG MẠI TẠI http://hoc24h.vn/ 

- Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại http://hoc24h.vn/. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang web http://hoc24h.vn/, http://hoc24h.vn/ có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Thông báo cho http://hoc24h.vn/ về việc hủy giao dịch qua số điện thoại 19007012 hoặc qua Email: hoc24hmoingay@gmai.com 

IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Bất kỳ tranh căi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ giao dịch hoặc liên quan đến giao dịch tại http://hoc24h.vn/ hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng h́nh thức thương lượng, ḥa giải, trọng tài và/hoặc Ṭa án. 

X. QUY ĐỊNH CHẤM DỨT THỎA THUẬN

- Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đ́nh chỉ hoặc khóa tài khoản của quư khách vĩnh viễn. Nếu quư khách không hài ḷng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của http://hoc24h.vn/ th́ biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi. 

XI. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
- Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

    GIÁM ĐỐC

 

 

 

LÊ PHẠM THÀNH