Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Danh sách đề

Tên đề Môn Lớp Loại đề thi Giá Ngày thi Hành động
ĐỀ THI THỬ LỚP 12
Thành Công
Sinh học Lớp 12 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về quá trình hấp thu nước và ion khoáng ở rễ
MaiKa2017
Sinh học Lớp 11 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về tính số mạch cũ và số mạch mới
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về gen
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về ADN, ARN, protein, gen, mã di truyền
Thầy THỊNH NAM
Sinh học Lớp 12 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về mã di truyền
MaiKa2017
Toán học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Đề: Tiếp tuyến tổng hợp
Tiến Nguyễn
Toán học Lớp 12 0 Kin 12:00 AM 15/03/2017 Vào thi
Luyện tập về protein
MaiKa2017
Toán học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về tính số Nucleotit môi trường cung cấp
MaiKa2017
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi
Luyện tập về thành phần hoá học của ADN
Thầy THỊNH NAM
Sinh học Lớp 12 Kiểm tra chương 0 Kin Tự do Vào thi