SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018_MÔN: SINH HỌC

SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018_MÔN: SINH HỌC

 

KHOÁ LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 CUNG CẤP CHO CÁC EM 30 ĐỀ MẪU BÁM SÁT MA TRẬN ĐỀ THI NĂM 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỖI ĐỀ ĐỀU ĐƯỢC CHỮA CHI TIẾT 

(Lưu ý: Video chữa được gắn vào từng câu, sau khi thi xong các em sẽ nhìn thầy video chữa ngay bên dưới mỗi câu hỏi)

KHOÁ LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 SẼ ĐƯỢC KHAI GIẢNG VÀO

THÁNG 1/2018

Xem thêm

Nhận KIN ngay khi giới thiệu bạn bè đăng ký khóa học