LIVE-G: TỔNG ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN SINH HỌC

LIVE-G: TỔNG ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN SINH HỌC

Thầy chào các em!

Để các em có môi trường học tập trực tuyến hiệu quả thì năm nay thầy xây dựng hệ thống 3 khóa live dành cho các em học sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2020. 

Trong 3 khóa Live-C,T,G thì khóa Live-G được thầy biên soạn với 30 giảng và 40 đề luyện tập giúp hệ thống lại tất cả các dạng bài cũng như phương pháp giải.

Các em đăng ký khóa Live-G sẽ được thầy duyệt vào nhóm và được thầy cùng trợ giảng hỗ trợ học tập và trả lời bài cũng như những thắc mắc trong quá trình học tập của các em.

Xem thêm