LIVE-T: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN SINH HỌC

LIVE-T: LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN SINH HỌC

Thầy chào các em!

Để các em có môi trường học tập trực tuyến hiệu quả thì năm nay thầy xây dựng hệ thống 3 khóa live dành cho các em học sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2020. 

Trong 3 khóa Live-C,T,G thì khóa Live-T được thầy biên soạn với 20 đề chuẩn cấu trúc ma trận đề thi và đặc biệt là đề trong khóa này được thầy livestream chữa trực tiếp trong nhóm bí mật.

Các em đăng ký khóa Live-T sẽ được thầy duyệt vào nhóm và được thầy cùng trợ giảng hỗ trợ học tập và trả lời bài cũng như những thắc mắc trong quá trình học tập của các em.

Xem thêm