SUPER-PLUS: CHINH PHỤC BÀI TẬP NÂNG CAO - MÔN SINH HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC BÀI TẬP NÂNG CAO - MÔN SINH HỌC

Thầy tin rằng, khóa học sẽ giúp các em xử lý bài tập nhanh hơn và đặc biệt là kĩ năng xử lý đối với các dạng bài tập vận dụng và vận dụng cao.

Khóa học này cùng khóa SUPER-PLUS: CHINH PHỤC BÀI TẬP SINH HỌC là giải pháp toàn diện cho các em học sinh mục tiêu điểm môn Sinh từ 8 đến 10.

Đề thi gồm toàn câu hỏi vận dụng và vận dụng cao, câu hỏi đếm mệnh đề. Qua đó các em được luyện tập thật nhuần nhuyễn kiến thức. 

Khoá SUPER-PLUS: CHINH PHỤC BÀI TẬP SINH HỌC đảm bảo bao phủ tất cả các dạng câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Từ đó giúp các em tự tin đi thi chinh phục ngưỡng điểm cao và tuyệt đối trong kì  thi THPT Quốc gia năm 2020

Xem thêm