Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 3: Các dạng bài tập nâng cao CACBON - SILIC

11NC.03.02. Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm (Phần 1)

45 phút    1465 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC