KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K2: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 8: Các dạng bài tập nâng cao ANCOL - PHENOL

11NC.08.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANCOL

40 phút    371 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC