Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Khóa 2k3: Chinh phục kiến thức lớp 10 - môn: sinh học

Khóa 2k3: Chinh phục kiến thức lớp 10 - môn: sinh học

VÀO HỌC

Chuyên đề 3: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 02: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

30 phút    658 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC