SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ CẤP TẾ BÀO (Kiến thức Sinh học 10 + 12)

Bài 1: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

45 phút    4674 lượt xem

Đây là bài học giúp các em trang bị tất cả kiến thức nền tảng về vật chất di truyền ở cấp phân tử

Khi học các em chu ý phân biệt các  trạng thái NST đơn và NST kép, giữa NST tương đồng và  NST không tương đồng. 

Lưu ý về cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC