Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

Bài 1: Chinh phục các dạng bài tập về cơ chế di truyền cấp tế bào

50 phút    18375 lượt xem

Bài giảng này thầy hệ thống lại tất cả kiến thức và dạng bài tập nâng cao phần cơ chế di truyền cấp tế bào. Khi học các em cần tập trung nghe giảng thật kĩ. Khi nào hiểu rõ bản chất thì chuyển sang làm đề online luyện tập cho kiến thức trong bài giảng.

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC