Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT NÂNG CAO - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

Bài 1: Chinh phục lí thuyết phần cơ sở vật chất di truyền

45 phút    5580 lượt xem

Kiến thức trong bài giảng thầy trình bày theo hướng so sánh, qua đó giúp các em khác sâu kiến thức và có nền tảng vững chắc để chinh phục các câu hỏi lí thuyết ở mức vận dụng cao.

Các em cần nghe giảng thật kĩ trước khi làm đề luyện tập với 20 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao.

Thầy chúc các em học tốt!

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC