KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 11: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Góc ở tâm. Liên hệ giữa cung và dây

45 phút    158 lượt xem

Góc ở tâm. Liên hệ giữa cung và dây

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC