KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: HÀM SỐ BẬC HAI

Bài 1: Hàm số \(y = {\rm{a}}{{\rm{x}}^2}\) ( a ≠ 0) và đồ thị Parabol

45 phút    228 lượt xem

Hàm số y = ax2 ( a ≠ 0) và đồ thị Parabol

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC