KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

KHÓA 2K6: LUYỆN THI THPT CHUYÊN - MÔN: TOÁN

VÀO HỌC

Chuyên đề 12: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

30 phút    80 lượt xem

Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC