SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

CHUYÊN ĐỀ 5: QLDT - NHIỀU GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Kiến thức sinh học 12)

Bài 1: Liên kết gen

Ngày phát hành 00:00, 24-07-2019

45 phút    46 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC