Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

30 phút    44 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC