SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 10: Chọn giống bằng gây đột biến

45 phút    1075 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC