SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 12: Tạo giống nhờ công nghệ gen

45 phút    997 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC