SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

SUPER-1_LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH - NĂM 2020

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 4: QLDT - MỖI GEN TRÊN MỘT NHIỄM SẮC THỂ (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 12: Tương tác gen - Tương tác cộng gộp

45 phút    3648 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC