Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: SINH HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: QUY LUÂT DI TRUYỀN (Kiến thức Sinh học 12)

Bài 15: Di truyền ngoài nhân và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

30 phút    17 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC